Om os

Vi er Odense Kommunes tilbud til voksne med et stofmisbrug.

Tilbuddet er til borgere over 30 år med misbrug af opioider, centralstimulerende rusmidler, cannabis og ikke-ordinerede lægemidler, og til borgere over 18 der ønsker behandling med substitutionsmedicin. Behandlingen er gratis og du kan henvende til på vores hovednummer 63751750 eller via vores mail stofmisbrug@odense.dk.

Om os

Behandlingscenter Odense - Voksen og Rusmidler tilbyder rådgivning og behandling til voksne, der oplever problemer med stoffer.

Vedr. behandling til Unge, se her: Unge og Rusmidler

Vi er Odense Kommunes behandlingstilbud til borgere i kommunen - og til borgere i Kerteminde Kommune og Nordfyns Kommune. Begge kommuner har indgået aftale om, at behandling varetages af Odense Kommune.

Vi består af flere Teams, som tager udgangspunkt i hvilken behandling, du har brug for.

Behandlingscentret bruger følgende behandlingsmetoder:

  • MI (motiverende tilgang)
  • Individuel kognitiv tilgang
  • Gruppebehandling
  • NADA/øre-akupunktur
  • Social færdighedstræning
  • Substitutionsbehandling (Suboxone, Metadon og Heroin)
  • Psykoedukation/undervisning
  • Forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme.
  • Sundhedssamtaler
  • Tilbagefaldsforebyggende behandling

I vores behandlingscenter møder du pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, social -og sundhedsassistenter, læger og sekretærer. Vi vil alle understøtte dig på din vej til at blive stabiliseret og mindske de følgevirkninger der er, når man indtager rusmidler.