Spring til indhold
Luk

Behandlingscenter


 Vi er Odense Kommunes tilbud til voksne stofmisbrugere

Tilbuddet er til borgere over 30 år med misbrug af opioider, centralstimulerende rusmidler, cannabis og ikke-ordineret lægemidler.

Du er velkommen til selv at henvende dig i vores modtagelse. Behandlingen er gratis. Du er velkommen til at tage en bisidder med. Det kan fx være et familiemedlem, en ven/veninde, en kæreste,/ægtefælle etc.

Hvem møder du?
I Behandlingscentret er vi pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, social -og sundhedsassistenter og læger. Vi vil alle understøtte dig på din vej til at blive stabiliseret og mindske de følgevirkninger, der er når man indtager rusmidler.
 
Ved opnået stoffrihed er det fortsat muligt at forblive i stoffri behandling.

Under 30 år?
Hvis du er under 30 år, skal du henvende dig til Unge & Rusmidler, Slotsgade 7, i gården, 5000 Odense C.

______________________________________________________________________________________________________________

Kontakt os

Grønlandsgade 13
5000 Odense C
Tlf.: 63 75 17 50

Mail: stofmisbrug@odense.dk
Fax: 63 75 17 60

Åbningstider
Alle dage kl. 8.15-11.15
og kl. 14.30-17.00

Kontakt til alle afdelinger -
klik her.

Kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugs-behandling

Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, man som borger kan forvente, hvis man modtager social behandling for stofmisbrug i Odense Kommune. Læs kvalitetsstandarden her.